# خدا

لیلی و مجنون

یک شبی مجنون نمازش را شکست                                                                                  بی وضو در کوچه ی لیلا نشست عشق آن شب مستِ مستش کرده بود                                                                              فارغ از ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 0 بازدید